Styrker til din fremtid

Udvikling af færdigheder

Springbrættets mål er, at vores unge udvikler sig positivt både personligt, fagligt og socialt.
Mange af de unge som starter på springbrættet, er præget af mange nederlag og har derfor ikke stor tro på sig selv eller egne evner. Mange ankommer ligeledes med flere mislykkes skole og/eller beskæftigelsestilbud i bagagen. Derfor er der på springbrættet, stor fokus på arbejdet med opbygningen af, relation, den unges trivsel og selvværd. Dermed oplever vi oftest, at når de unge forlader springbrættet, er det med lys i øjnene, afklaret tro på fremtiden og med fornyet tro på egne evner.

Personlig udvikling

Personlig udvikling

Alle unge på Springbrættet får afklaret deres personlige kompetencer og får bevidsthed om deres egen fysisk-motoriske tilstand.

Målet er, at hjælpe de unge med at se og anerkende egne kompetencer for siden at kunne arbejde med at udvikle dem. Alle unge på Springbrættet har en fast kontaktperson, der også fungerer som støtteperson på skolen.

Faglig udviklingg

Faglig udvikling

Springbrættet tilbyder flere forskellige erhvervsrelaterede værkstedslinjer: Metal og auto, Træ og byg, Køkken og ernæringslære samt Kreativt værksted. Dansk, matematik og samfundsforståelse er fag, som eleverne kommer i berøring med gennem praktiske og kreative værkstedsfag. Mange af vores elever har læsevanskeligheder hvoraf nogle er ordblinde. Derfor tilbyder vi også ordblindeundervisning på skolen.

Vi lægger stor vægt på at finde og bakke op om gode fritidsinteresser for den unge. Vi tilbyder også sideløbende forløb, som alternativ til vores undervisning, i en række spændende fag som: Jagt og fiskeri, Skov og pedel, Medie, Det boglige værksted, Markræs, Ridning, Fitness og styrketræning, Teambuilding, Sløjd og lignende.

Eleverne kommer i løbet af uddannelsen på virksomhedsbesøg og arbejder med erhvervsrelaterede projektforløb for at få afklaret elevens erhvervsinteresser. Alle STU-elever, som gennemfører hele uddannelsen hos Springbrættet, får tilbud om køreundervisning og kan forlade Springbrættet med et kørekort, der ikke har kostet dem andet end tid.

Social udvikling?

Social udvikling

Social træning indgår i hverdagen for alle unge på Springbrættet. Vi arbejder målrettet på at støtte vores unge i at få og pleje venskaber og relationer. Botræning er obligatorisk. Hvert år tager vi på studietur med det formål, at vores unge oplever fællesskab og samarbejde i længere tid. Hygge og samhørighed er en fast del af hverdagen. Det er et mål, at alle vores elever tager fra os med en følelse af, at de er vigtige for nogen – vigtige for fælleskabet.