"Faglig, personlig og social udvikling"

Springbrættet

STU · Afklaring · Projektskole

Why choose Us?

Personalegruppen

Personalegruppen på Springbrættet er bredt sammensat af undervisere med forskellig faglig baggrunde da vores tilbud har stor bredde i det faglige indhold. Personalet deltager i jævnlige behandlingsmøder hvor eleverne er i fokus samt ligeledes i supervisioner, der har som mål at synliggøre og afklare de problematikker, der altid vil opstå når man arbejder med denne målgruppe.

Effective Planning

Faglige redskaber

På Springbrættet vægter vi faglighed højt, og vores personale er udvalgt, så hver person dækker en lang række kompetenceområder. Den første del af uddannelsen hos os bruges til at afklare vores unges faglige færdigheder og potentialer. Når det er kortlagt, hvilket niveau den enkelte elev befinder sig på, og hvordan han/hun bedst indlærer, bliver undervisningen planlagt og skræddersyet den enkelte elev.

Hver elev har sit eget skema og sin egen uddannelsesplan. Strukturen er synlig og forudsigelig. Vi benytter flere forskellige redskaber til at hjælpe vores unge videre i livet.
Eksempelvis:

OCN (Open College Network) - et redskab, der synliggør de uformelle kompetencer og færdigheder eleverne opnår. OCN er anerkendt internationalt og alle elever på Springbrættet får udfærdiget OCN-beviser. Vores erfaring er, at det er nyttige dokumenter, eleverne får stor gavn af fremover.

Redskaber


NADA-behandlingder har vist sig virksomt mod angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, abstinenser, stoftrang og lignende.

Terapibænken, giver vores unge mulighed for uddybende og afklarende samtaler med Springbrættets Miljø- og psykoterapeut. Psykoterapeuten har tavshedspligt og de hændelser, den unge fortæller om, bliver først videregivet, hvis den unge selv ønsker det. Terapibænken kan også anvendes til hjælpe de unge med at blive bevidst om deres styrker, så de lærer at mestre de udfordringer, livet giver dem.