"Den der ikke laver fejl, lærer ingenting"

Vi vender nederlag til styrker!

Springbrættets målgruppe er unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Vores unge kan have psykiske diagnoser som ADHD, bipolar lidelse, autisme eller de kan være ramt af tab og traumer eller have været udsat for overgreb og/eller omsorgssvigt. Vi hjælper også unge som har et ønske om at komme ud af deres misbrug, og videre i livet. Springbrættet er beliggende på en nedlagt landejendom i naturskønne omgivelser med dejlig fred og ro. Da der er 4 km til nærmeste by bliver eleverne transporteret til og fra Springbrættet i stedets egne busser.

Målgruppe

Målgruppe

Springbrættets målgruppe er unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Vores unge kan have psykiske diagnoser som ADHD, bipolar lidelse, autisme eller de kan være ramt af tab og traumer eller have været udsat for overgreb og/eller omsorgssvigt.

Vi hjælper også unge som har et ønske om at komme ud af deres misbrug, og videre i livet. Springbrættet underviser også elever uden sprog og elever med adfærdsmæssige problemstillinger.

Kendetegnende for Springbrættets unge er, at de har haft mange uddannelsesmæssige nederlag og har haft meget svært ved at passe ind – måske også i andre STU-tilbud.

Efter ophold på Springbrættet

Efter ophold på Springbrættet

Efter ophold på Springbrættet kommer mange af vore elever videre med indholdsrig beskæftigelse eller yderlig uddannelse.

Andre går videre på FGU, videre afklaring, beskyttet værksted, flexjob, mv. og enkelte er blevet så stabile og dygtige, at de klarer et ordinært job.

Vi har et godt og tæt samarbejde med jobcentret som hjælper den unge med at finde et job som passer godt til den unges ønsker og evner.

Det er vigtigt for os, at vores elever ved hvad de skal efter deres STU uddannelse hos os og fælles for næsten alle vore elever er, at de under deres ophold her finder mening med deres liv og derfor magter, at komme videre med noget der giver dem identitet og livskvalitet.

Har du lyst til

Har du lyst til at:

  • Møde nye mennesker og få bedre selvværd
  • Rode med biler og arbejde med træ
  • Blive dygtig i et køkken
  • Tage på studieture
  • Få gratis kørekort
  • Og lære en masse samtidig...