STU?

STU

Springbrættets treårige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er, baseret på praktisk orienteret undervisning og en lang række værkstedsfag. Almen dannelse, bo-træning og praktikforløb er en del af STU-forløbet. Vi arbejder fokuseret på at styrke den unges selvværd og selvtillid samt støtte de unge i deres udvikling af sociale færdigheder og styrkelse af egen identitet.

Hent Pdf og læs mere om tilbuddetProjektskole og afklaringsforløb

Projektskole og afklaringsforløb

Springbrættets projektskole er et skole/beskæftigelsestilbud, der fungerer som et alternativ til de ordinære og kommunale aktiveringstilbud. Målet med projektskolen er, at den unge opnår en positiv udvikling ved hjælp af et skræddersyet afklaringsforløb. Terapi og kompetenceafklaring kan være en del af tilbuddet. Afklaringsforløbet Henvender sig til unge med behov for en alsidig afklaring. Forløbet strækker sig typisk over 12 uger og afklarer og beskriver den unges kompetencer på tre forskellige områder: Beskæftigelsesmæssigt, personligt og socialt.

Hent Pdf og læs mere om tilbuddetBeskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse

Springbrættet tilbyder beskyttet beskæftigelse, som er et fokuseret støttetilbud for unge, med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er at skabe en indsats omkring borgeren der på sigt højner muligheden for at blive en del af arbejdsmarkedet, samt bidrage til en mere meningsfyldt og udviklende dagligdag både menneskeligt, socialt og arbejdsrelateret.

Hent Pdf og læs mere om tilbuddetBostøtte og Aflastning §85

Bostøtte og Aflastning §85

Formålet med springbrættets tilbud er at skabe bostøtte eller aflastning, enten i, eller udenfor eget hjem, der understøtter borgerens personlige og arbejdsrelaterede udvikling samt bidrager til at få en håndterbar og meningsfuld dagligdag, med alt hvad det indebærer. Målgruppen for vores tilbud er borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, herunder unge og voksne med kognitive udfordringer samt psykiske diagnoser, ADHD, autisme, tab og traumer. Ligeledes kan indsatsen tilbydes personer, som har været udsat for seksuelle overgreb og omsorgssvigt. Målgruppen kan også være misbrugere, der deltager aktivt i misbrugsbehandling.

Hent Pdf og læs mere om tilbuddet